FONDS

Nieuwe Sponsor/ Fonds of Fondsen gezocht voor Buitenlandse Uitgave ’t Tijdloze Uur in het

Engels, Duits en Hebreeuws

’t Tijdloze Uur

‘het innerlijk groeiende kind / mens als natuur -en cultuurwezen’

Lieve mensen,

Graag laat ik me via de Stichting ’t Tijdloze Uur door jullie inspireren om ook via jullie een nieuwe sponsor / fonds te vinden/bereiken en daarmee de buitenlandse uitgaven in het Engels, Duits, Hebreeuws, Fins en Sloveens te kunnen realiseren.

*In juni 2014 verscheen het geheel tekstueel ingekorte en vernieuwde boek ’t Tijdloze Uur en vervangt sindsdien het eerste voormalige boek dat bij Uitgeverij Lambo te Arnhem uitgegeven werd in het jaar 2000 (oplage 2000).

Het boek is opgemaakt in een moderne en wetenschappelijk verantwoorde Lay-out met o.a. noten direct naast de tekst.
Achterin het boek is een nieuw en speciaal hoofdstuk opgenomen met een scala aan reacties , door de jaren heen verzamelde uitspraken van professionals. De vakgebieden zijn daarbij basisonderwijs, kunstonderwijs en het therapie werkveld via Beeldende, Creatieve en Kunstzinnige Therapie (waaronder ook uit de HBO opleidingen in Nederland).

Alle mensen die door middel van ‘Crowdfunding’  tussen 2011 – 2013  in de totstandkoming van het nieuwe boek financieel hebben bijgedragen dank ik hierbij nogmaals en in gedachte ook namens alle kinderen in Nederland en de wereld.

Het boek ’t Tijdloze Uur, mijn levenswerk, is voortgekomen uit mijn werk als beeldend kunstenaar, docent en muzikant door verbeelding en klank. Het heeft zich zo ontwikkeld dat deze verschillende professies op een inspirerende manier samengebracht konden worden in uitdragen en delen met kinderen en volwassenen.

Het nieuwe Nederlandse boek staat centraal in alle vertalingen die daaruit zullen voortkomen.

Een voorbeeld en Oneliner uit het laatste Hoofdstuk:
‘Als ik dit boek als kind had gehad was ik nu een ander mens geweest’, zei Liesbeth Rientjes nadat zij ’t Tijdloze Uur had gelezen.

Seminar in Ljubljana, Slovenië, 2005 Sloveens van een landelijke organisatie van Sloveense pedagogen

Eerst voor een Duitse vertaling

 Na o.a. Workshops en Seminars in Slovenië, Finland, Duitsland en de World Health Organization van de VN(2002) is er vanuit  verschillende Internationale onderwijs Instituten en therapeutische Instellingen professionele belangstelling getoond voor een vertaling in het Fins, Sloveens, Duits en Engels. Daarna zal er in 2015 een speciale editie in het Hebreeuws het daglicht zien om in Israël als leer-praktijkmiddel ingezet te kunnen worden aan de Universiteit van Tell Aviv op de afdeling Lesley College / Creatieve therapie / Art Therapy. Dit is als dochteronderneming van de University of Boston – Lesley College, jaren geleden opgericht i.v.m. ondersteuning van therapieën voor mensen met Wo-2 oorlogstrauma’s en trauma’s i.v.m. de langdurige botsingen in het kader van Israël en de Palestijnen.
.

 Uit al deze ontwikkelingen blijkt dat de tijd rijp is voor een innoverende ontwikkeling t.a.v.’t Tijdloze Uur naar kinderen verspreid over de gehele wereld.

Inhoudelijke aspecten ’t Tijdloze Uur
Het werkboek ’t Tijdloze Uur met de ondertitel ‘22 ervaringsgerichte oefeningen ter bevordering van de emotionele, sociale -en cognitieve intelligentie van het kind’, bevat een praktische en creatieve werkwijze om het kind te stimuleren en te inspireren in creatie en expressie vanuit een persoonlijk en sociaal groeimodel. Door deze oefeningen leren kinderen vele facetten van zichzelf te ontdekken en bewust te worden. Dit is de weg waardoor bij het kind de innerlijke moraal ontstaat in de rust van het voelen in zelfrespect, zelfvertrouwen en respect naar de ander. Het kind ontwikkelt zijn identiteit tot een persoonlijkheid, in vertrouwen en verbondenheid in zelfbewustzijn.
Door de oefeningen toe te passen bij kinderen worden waarden en normen van binnenuit op een natuurlijke wijze ontwikkeld. Van buitenaf opgelegd aan de kinderen heeft tegenwoordig zijn langste tijd gehad.

Ons onderwijs is voor het merendeel opgebouwd van uit het ‘woord’

Meisjes leren meer door het woord. Jongens leren juist beter en meer via beelden en het praktisch doen, vanwege de verschillen t.o.v. meisjes  in de opbouw van beide hersenhelft verbindingen.
Mede bepalend is het verschil in de hormoonhuishouding tussen meisjes en jongens. Een 800 keer grotere aanmaak van testosteron bij jongens vergeleken bij meisjes is mede oorzaak van meer leerproblemen bij jongens.
Uit recent neurologisch onderzoek wordt dit bevestigd. Het is niet vreemd dat gebleken is dat  bij jongens, nadat ze deze oefeningen gedaan hadden, zowel tijdens de oefeningen als er na  ineens veel meer concentratie kunnen opbrengen. Zelfs kunnen ze daarna meer plezier ervaren bij het cognitieve leren bij vakken als rekenen en taal.
Dit heeft weer een directe positieve invloed op hun gedrag en leerprestaties in de klas en daarbuiten, waar tegenwoordig zoveel behoefte aan is. Orde problemen en eventueel etnische spanningen kunnen op deze wijze heel positief benaderd worden.

Drie tekenoefeningen  begin van ’t Schrift                     –  Lemniscaten                             –      van Cirkel naar Spiraal

Was de basis van e methode uit 2000 gerealiseerd in de vorm van een gebonden werkboek met veel instructiemateriaal en foto’s van kinderen, in 2013 wil ik met behulp van anderen een digitale uitgave van ’t Tijdloze Uur uitbrengen in verschillende talen, met name in het Engels, Duits en Nederlands. Via crowdfunding vraag ik vrienden en kennissen dit digitale project geestelijk en financieel te ondersteunen en te laten slagen.
Sinds kort is op de nieuwe website www.TijdlozeUur.nl de ontwikkeling van de methode en de reikwijdte in de wereld met achterliggende informatie goed toegelicht.

De slideshow presentatie van kinderen in de klas toont de ontwikkeling van de verschillende persoonlijkheidsaspecten die gestimuleerd worden door de oefeningen. De methode wordt in Nederland veelvuldig toegepast en is nu ook geïntegreerd in de vakliteratuur van HBO-opleidingen voor creatieve, beeldende en kunstzinnige therapie, de Rotterdamse Erasmus kunstacademie, groepsleerkrachten en Remidial Teachers, MBO vakopleidingen en particulieren. De methode is opgenomen in het Handboek voor Beeldende Therapie in Nederland. Dit handboek betekent een serieuze stap in de professionalisering van het werk van therapeuten in de praktijk, die afkomstig zijn van de bovengenoemde HBO opleidingen.

Uitgever Lambo verwacht dat ’t Tijdloze Uur in 2013 uitverkocht zal zijn. Hierdoor ontstaat een nieuwe situatie die de impuls geeft zelfstandig een vernieuwde uitgave te realiseren in de vorm van een internetuitgave. Vanwege de belangstelling die reeds bestaat bij diverse vakopleidingen in Nederland, zal de vraag naar deze methode in boekvorm naar verwachting redelijk constant blijven. Een Internet uitgave kan dat garanderen. Het gaat nu als eerste om de realisatie van een Engelse Internet uitgave van The Timeless Hour.

Handboek Beeldende Therapie: ‘uit de verf ‘
Mijn idee is een internationale Online distributie via ‘Print on De3mand’ op te zetten voor professionele doelgroepen in het onderwijs, therapeutische vakgebieden en kunstacademies in de wereld.

Michiel

Michiel Czn Dhont

Rabobank rekeningnummer:  160983010   van Stichting ’t Tijdloze Uur

Kamer van Koophandel nr. 53374169 Stichting ’t Tijdloze Uur
Oprichtingsakte Nr. 36276 Stichting ’t Tijdloze Uur door Linde Notarissen 19–8– 2011 Dedemsvaart

——————————————————————————————————————————————————–