Gezondheidszorg

’t Tijdloze Uur

'je handen kennen al je innerlijke beelden en dromen, geef ze het vertrouwen je beelden 
                        tot uitdrukking te brengen'
't Tijdloze Uur een werkboek voor Therapeuten in de praktijk van verschillende professionele branches
 • de geest van de mens in hart en ziel gezien als emotioneel,  sociaal en cognitief intelligent wezen
 • Karakteristiek voor de beeldende oefeningen is de speelsheid door de beweging en de momenten van ontdekkend leren
 • Sommige mensen zijn niet via woorden bereikbaar en wel via de kracht van de verbeelding  (vaak jongens)

’t Tijdloze Uur is al jaren een bron van inspiratie voor therapeuten in verschillende therapeutische opleidingen en/of praktijk situaties in betrekkingen binnen de zorg of in een privé praktijk.
De inhoud van de methode leent zich heel goed voor het begeleiden door middel van concrete therapeutische toepassingen bij  zowel kinderen, als ook adolescenten en volwassenen. De belangrijkste opleidingen in Nederland waar het boek op de boekenlijst staat zijn: HBO Creatieve -en HBO Beeldende, -en Kunstzinnige Therapie.

In 2009 is ‘t Tijdloze Uur als Evidence Based methode in het Handboek Beeldende Therapieën ‘uit de verf‘ opgenomen naast 39 andere methoden

Handboek Beeldende Therapie met de methode 't tijdloze Uur daarin opgenomen in 2009 naast 39 andere Evidence Based therapieën
Handboek Beeldende Therapie met de methode ’t Tijdloze Uur daarin opgenomen in 2009 naast 39 andere Evidence Based therapieën.

Uitgeverij Bohn Stafleu en van Loghum/Houten ISBN 978 90 313 5253 1

Via toepassing van modules is in de praktijk gebleken dat de methode zich bovendien goed leent voor het verzamelen van diagnostische gegevens bij kinderen.

Ook voor therapeutische begeleiding van adolescenten en volwassenen kan de methode heel goed toegepast worden. Lees daarover bij REFERENTIES in het Menu bij Research & Casussen.
De interactie en de specifieke dialoog (trialoog) nadat de beelden door de cliënt gemaakt zijn verlopen vaak in de aandacht met betrekking tot spreken inhoudelijk anders.

In de vervolgpagina’s op deze website kun je diverse gegevens over de methode vinden.

‘Meisje in dialoog met haar tekeningen en begeleid door een therapeut via de trialoog’.

Hoofd, hart en handen zijn de driehoek….

die de basis vormt voor de geestelijk groei van het kind met betrekking tot de emotionele, sociale en cognitieve Intelligentie.
In dit werkboek staan 22 oefeningen vanuit beeldende expressie ter bevordering van de integratie van de emotionele,  sociale als de cognitieve intelligentie beschreven.

Bij het boek behoorde toen het boek uitgegeven werd in 2000 een introductie- en instructievideo die tot stand is gekomen dankzij financiering door de Stichting Kinderpostzegels Nederland.
Deze verschillende films tonen groepssessies in de klas van groep 7/8 van de basisschool en is tegenwoordig op YouTube samen met een oudere film te bekijken.

Bij therapeutische behandelingen is het niet gebruikelijk foto’s of een film te maken. Er staat hier bij uitzondering een enkele foto waar een kind in ‘dialoog’ is met de door haar gemaakte tekeningen en de therapeut aanwezig is in de rol van ’trialoog’.
De dialoog is dus tussen het kind (of adolescent of volwassene) en de tekening of klei-object en de begeleider / therapeut voorziet in de rol van derde wat de trialoog genoemd wordt.

YouTube / kort filmpje…….een uniek moment als voorbeeld!
Daarbij begeleidt Michiel de kinderen van groep 7/8 in diverse beeldende oefeningen op de wijze van de methode van ’t Tijdloze Uur.

— 

De essentie die in dit filmpje getoond wordt:

'Jongen in meditatie naar het door hem meegenomen knuffeldier. Op de YouTube film zie je hem ook in beeld'
Beeld uit de YouTube film ‘Jongen in meditatie naar het door hem meegenomen knuffeldier. Op de YouTube film zie je hem ook in beeld’

Op dit korte filmpje, waarop Michiel een les uit ’t Tijdloze uur geeft, zie je de kinderen in een ‘open ogen meditatie’ naar het voorwerp kijken, dat ze mee van huis hebben genomen en waar ze een sterke affectie mee hebben.
Je kunt er wel van uit gaan dat je hier een goed inzicht kunt krijgen in de situatie die zich daar in een groep kinderen voordoet.

Je hoort duidelijk en ziet vrijwel in het begin van de film dat er onder luid gejoel een kleuterklas na hun speelkwartier langs een dun en tijdelijk board muurtje van de gymzaal de school binnenkomt.
Daarbij zie je tegelijkertijd dat de kinderen in de Gymzaal, ondanks het lawaai van het gejoel, geen moment uit hun concentratie raken. Dit is een uniek moment dat zich niet vaak laat vangen op een film.
Dit film fragment toont in essentie de intentie en de kracht van deze oefening. Het laat zien dat het intuïtieve vermogen van kinderen om onder dit soort omstandigheden toch geconcentreerd te blijven heel goed mogelijk is. Het blijkt afhankelijk te zijn van training en de mate van overtuiging van de aanbieder en begeleider.

Door kinderen regelmatig van uit variatie en herhaling van deze oefeningen uit ’t Tijdloze Uur te laten werken train je ze om dicht bij zich zelf te blijven en een sterke persoonlijkheid in het leerproces op te bouwen. Wat deze film laat zien geldt tevens voor een individu / client in de therapeutische begeleiding binnen jouw vakgebied.

‘Dialoog / trialoog met schilderingen van een volwassene’

’t Tijdloze Uur is in 2000 in Nederland als werkboek verschenen bij Uitgeverij LAMBO te Arnhem (zie de click Bestellen).
De tekst is inmiddels in het Engels vertaald. Ook wordt er door een Duitse Creatief Therapeut en een Duitse Sociaal Pedagoog gewerkt aan een Duitse vertaling van ’t Tijdloze Uur als vakliteratuur voor Duitse therapeuten, groepsleerkrachten in het basis en ander onderwijs en verschillende beroepsopleidingen Kunsttherapie

Binnenkort zal het boek worden gepubliceerd in het Nederlands en het Engels als digitale boekvorm via een Amerikaanse Internet Uitgeverij.
Verschillende contacten zijn reeds gelegd om tot digitale uitgaven te komen in het Duits, Spaans, Fins, Frans en in het Hebreeuws.

Een opname van een van de beeldende therapie sessies in Lesley College Art Therapy Boston USA (1987). Michiel Czn. Dhont werkte enige maanden in een uitwisselingsproject tussen Nederlandse therapeuten Creatieve Therapie en Amerikaanse therapeuten Art Therapy.Tijdens een eenmalige sessie van anderhalf uur verwerkte deze vrouw haar voornamelijk afstandelijke gevoelens t.a.v. haar couveuse kindje, dat ze daardoor de eerste 6 weken niet bij zich kon voelen. Het jongetje van 11 maanden, dat tijdens de sessie ook aanwezig was en op een deken lag, ervoer alle energieën waar zijn moeder doorheen ging. Hij was buitengewoon helder. Hij maakte steeds kleine geluidjes als was het zijn goedkeuring die hij aan dit proces voor zijn moeder gaf. Door haar gevoelens via tekenen tot expressie te brengen (deels met gesloten ogen) loste de moeder veel van haar boosheid en verdriet op en kwam de verbinding tussen haar en haar kind weer in harmonie.
Een opname van een van de beeldende therapie sessies in Lesley College Art Therapy Boston USA (1987). Michiel Czn. Dhont werkte enige maanden in een uitwisselingsproject tussen Nederlandse therapeuten Creatieve Therapie en Amerikaanse therapeuten Art Therapy.
Tijdens een eenmalige sessie van anderhalf uur verwerkte deze vrouw, begeleid door Michiel Dhont haar voornamelijk afstandelijke gevoelens t.a.v. haar couveuse kindje uit. Ze kon daardoor de eerste 6 weken haar zoontje niet bij zich voelen. Het jongetje van 11 maanden, dat tijdens de sessie ook aanwezig was en op een deken lag, ervoer alle energieën waar zijn moeder doorheen ging. Hij was buitengewoon helder. Hij maakte steeds kleine geluidjes als was het zijn goedkeuring die hij aan dit proces voor zijn moeder gaf. Door haar gevoelens via tekenen tot expressie te brengen (deels met gesloten ogen) loste de moeder veel van haar boosheid en verdriet op en kwam de verbinding tussen haar en haar kind weer in harmonie.

De Verenigde Naties heeft, op voordracht van het N.I.G.Z, via het VN Comité van de World Health Organization, haar keuze van ’t Tijdloze Uur positief gemotiveerd.
Lees hierover verder bij PRESENTATIES  onder VN Conference en andere achtergronden via de click.

Nota bene:
In het Menu staat onder Basisonderwijs de rubriek STATEMENTS waar je spontane reacties van therapeuten kunt lezen over het effect van de methode.
In het Menu bij REFERENTIES zijn onder ‘Referenties Therapieën‘ de ervaringen en inzichten van diverse therapeuten te lezen.

'Jongen uit groep 4 basisschool. De oefening met de spiraal hier met de niet-dominante hand getekend. Jongen uit groep 4 basisschool. Via focus de ruimte naar buiten toe innemen naar expansie en de spiraal ook van buiten naar binnen maken'.
‘Jongen uit groep 4 basisschool. De oefening met de spiraal hier met de niet-dominante hand getekend. 2 Jongens uit groep 4 basisschool. Via focus de ruimte naar buiten toe innemen naar expansie en de spiraal ook van buiten naar binnen maken’.