Beeldende Therapieën

’t Tijdloze Uur

 

'je handen kennen al je innerlijke beelden en dromen, geef ze het vertrouwen je beelden 
                           tot uitdrukking te brengen'

 

‘Dialoog van student en haar schilderingen en met Michiel in de rol van trialoog. Tijdens een zomercursus aan de Italiaanse Riviera. Voor plaatsing van deze foto is door de betreffende student toestemming gegeven.


Hoofd, hart en handen vormen de driehoek…….
die de basis vormt voor de emotionele, geestelijke en cognitieve groei van het kind.
In dit werkboek staan 22 oefeningen van uit beeldende expressie ter bevordering van de integratie van zowel de cognitieve, emotionele als de sociale intelligentie beschreven.

Vrijwel alle oefeningen kenmerken zich door toepassing van beide handen tegelijk of in afwisseling te tekenen of boetseren.
Hierbij wordt de uitwisseling tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd. Dit is een belangrijk element van de methode waardoor een harmonisatie in de ontwikkeling van de cliënt (het kind, jong volwassene of de volwassene) kan plaats vinden.
In de praktijk wordt de oefeningen van de methode toegepast voor begeleiding in individuele- groeps- en gezinstherapieën. Deze beeldende methode, niet met kunst als doel maar als middel, is zowel educatief /creatief als curatief therapeutisch / creatief werkzaam en effectief.

Professionele toepassing van de methode ’t Tijdloze Uur vindt plaats in:

a.  Zowel in de HBO opleidingen als Beeldende Therapie, Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie in Nederland.

In 2009 is ’t Tijdloze Uur als Evidence Based methode in het Handboek Beeldende Therapieën ‘uit de verf‘ opgenomen naast 39 andere methoden

Handboek Beeldende Therapie met de methode 't tijdloze Uur daarin opgenomen in 2009 naast 39 andere Evidence Based therapieën
Handboek Beeldende Therapie met de methode ’t tijdloze Uur daarin opgenomen in 2009 naast 39 andere Evidence Based therapieën. Tevens is de methode goed toepasbaar in particuliere therapeutische praktijken van deze opgeleide therapeuten (lees bij Referenties Therapieën).Door docenten van die opleidingen en met de eindredactie door Celine Schweitzer, is in 2009 het Handboek Beeldende Therapie met de titel ‘uit de verf’ uitgegeven.Uitgeverij Bohn Stafleu en van Loghum/Houten ISBN 978 90 313 5253 1

b. Door Therapeuten Beeldende en Creatieve Therapie in het gehele land die ooit op atelier van de Werkplaats Molenpad in Amsterdam opgeleid zijn door Michiel Czn. Dhont.
Een 25 tal therapeuten/docenten van deze opleiding zijn verenigd in de Werkgroep ’t Tijdloze Uur en hebben met supervisie van Michiel menig project op aanvraag in Nederland uitgevoerd.

Dit is een van de Beeldende therapie sessies in Lesley College Boston USA (1987) waar Michiel Czn. Dhont enige maanden werkte in een uitwisselingsproject tussen Nederlandse therapeuten Creatieve Therapie en Amerikaanse therapeuten Art Therapy. Tijdens deze sessie van anderhalf uur, begeleid door Michiel Dhont, verwerkte deze vrouw aan haar trauma t.a.v. haar couveuse kindje. Gedurende de eerste 6 weken had ze haar zoontje niet bij zich kunnen voelen. Ze was het contact en de blijdschap met haar kindje verloren. Het jongetje van 11 maanden, dat tijdens de sessie ook aanwezig was en op een deken op de grond lag, ervoer alle gevoelens waar haar moeder doorheen ging. Het jongetje was buitengewoon helder. Hij maakte steeds kleine geluidjes als was het zijn goedkeuring en stimulans die hij aan dit proces voor haar moeder gaf. Door haar gevoelens via tekenen tot expressie te brengen loste de moeder veel van haar boosheid, teleurstelling en verdriet. De verbinding tussen haar en haar zoontje kwam daardoor weer in harmonie. Zij werd zich tevens bewust wat er zich met haar en haar zoontje in die couveuse periode afspeelde. Zowel moeder als kind hadden veel baat gehad bij anderhalf uur creatieve therapie door het maken van één tekenoefening uit werkboek ’t Tijdloze Uur. Voor plaatsing van de foto heeft deze vrouw toestemming gegeven.

 

 • Door begeleiders – therapeuten-pedagogen in de ASTRA  en AFRA Boddaerd Stichting en Asielzoekersbegeleiding, Stichting Kind & Recht te Amsterdam, in de Gezondheidszorg en Gehandicapten begeleiding bijvoorbeeld t.a.v. begeleiding van autistische kinderen.
 • Bij de Faculteit Psychologie van de Universiteit van Amsterdam is het boek ook bekend.
 • Basisonderwijs door groepsleerkrachten en Remedial Teachers en in mindere mate in het mbo / havo en vwo.
 • Erasmus Kunstacademie in Rotterdam bij vrij tekenen en modeltekenen.
 • Particuliere kunstopleidingen en alternatieve therapieën.
 • Opleiding Kunstenaars&Co te Amsterdam waar kunstenaars opgeleid worden om in het basisonderwijs gastdocentschappen te geven. Daar kunnen vaste aanstellingen uit voortkomen.
 • Door een voormalig studente van mij worden bij het RINO seminars gegeven over de methode ’t Tijdloze Uur.
 • Door sommige Nederlandse therapeuten en kunstenaars die in het buitenland o.a. met de methode ´t Tijdloze Uur werken.

Bij het werkboek komt een introductie- en instructiefilm die gemaakt kon worden dankzij een subsidie door de Stichting Kinderpostzegels Nederland.

Deze DVD is nu ook in twee gedeelten op YouTube te vinden. Ook een derde film is daar te bekijken. Zie daarvoor elders in deze website. ´t Tijdloze Uur is in 2000 uitgegeven door uitgeverij Lambo te Arnhem (zie bestellen in deze website).

Michiel Czn. Dhont ontwikkelde een unieke methode die werkt vanuit beweging en intuïtie via individuele en gezamenlijke teken- en klei-oefeningen… Lees verder>>