Reacties uit de praktijk

LIJST VAN PROFESSIONELE GROEPSLEERKRACHTEN EN THERAPEUTEN TER REFERENTIE

Alle hieronder genoemde mensen werken met de methode uit ’t Tijdloze Uur.

Ze zijn graag bereid meer te vertellen over hun ervaringen met de methode en zijn bereikbaar via hun eigen e-mail adres.

 

Inge Vreeswijk / Psychotherapeute / ingeborgvreeswijk@hotmail.com
‘Een twaalfjarig meisje dat drie hersenbloedingen had gehad en daardoor zeer angstig was geworden en niets meer durfde, was in de therapie in staat haar angst via abstracte beelden te uiten en in de trialoog zelf te interpreteren en te integreren, waardoor ze haar levenskracht terugvond’.

Ellen van Rhijn – schilderijen sequentie / student op Werkplaats Molenpad en trainingen in Griekenland / ellenvanrhijn@gmail.

‘De dag dat ik je belde in 2003 om te vragen of ik mee kon om te schilderen in Griekenland en daarna in de trainingen op de Werkplaats Molenpad te Amsterdam, was een gouden ingeving. Mijn motivatie was om meer in mijn gevoel te komen. Dat is in de periode dat ik bij je getekend en geschilderd heb heel goed gelukt.
Er zijn veel dingen in mij en en in mijn leven veranderd, in mijn gevoel alleen ten goede! Ik voel me veel meer verbonden met mijn Zelf en kan vertrouwen op mijn innerlijke wijsheid. Dank voor je begeleiding en inspiratie.

‘Schilderij van Ellen van Rhijn’.

GROEPSLEERKRACHTEN van de Basisschool:

Chantal van der Erve / Leerkracht / Trainer Basisschool met kinderen en groepen / cvde@tiscali.nl

Cocky den Duijf / Leerkracht Basisschool / Mercuriusweg 440 1443 VN Purmerend / cocky_den_duyf@hotmail.com
Diverse foto’s van de kinderen in haar klas komen voor in het werkboek ’t Tijdloze Uur.

Dick Visscher / Leerkracht basisschool / dick.visscher@planet.nl

Gaudula van Vlissingen / Pabo / gaudula@planet.nl

Hanneke Beckers / Leerkracht Basisschool / Initiator / www.aventurijn.org and info@aventurijn.org

Job van Velsen / Directeur Basisschool/ Leerkracht/ Voorzitter van het initiëren van nieuwe methodes en structuren in het onderwijs / J.Velsen1@chello.nl

Rudolph Kempers / Beeldend kunstenaar / Leerkracht Basisschool / gespecialiseerd in het werken met de methode van ’t Tijdloze Uur m.b.t. multiculturele integratie.
Tel: +31 (0)644381922 no e-mail.

Joop Kuijs / Schoolhoofd Basisschool/ Voorzitter van de Federatie van Jenaplanscholen in Nederland / Bestuursvoorzitter van een school voor bijzonder onderwijs / dewilgenhoek@planet.nl

Inge Evers / Leerkracht / Journaliste / Beeldend kunstenaar / inge.d.evers@xs4all.nl
Ze heeft een interview met Michiel gehouden over het lesgeven aan groepen, dat in diverse tijdschriften in Nederland en België is verschenen /inspireerde en ondersteunde Michiel bij het schrijven van het werkboek.

Marijke Sluijter / Hoofdredacteur/ Voorzitter van Educare Magazine /
Publiceerde een interview met Michiel over zijn methode in het magazine Educare / educare@xs4all.nl

Simone Rosier volgde vele cursussen bij Michiel / haar beroep is: Coaching / Basisschool Leerkracht Basisschool- kinderen, volwassenen en teams / privé coaching kunstzinnige therapie. / simone.rosier@planet.nl

Joke Schwencke / SKN / en sponsor van 2000 exemplaren van de instructie-video bij het werkboek / skn@skn.nl

THERAPEUTEN:

Luciette van Hezik / Therapeute / Counsellor / luciettevanhezik@zonnet.nl

Marijke Rutten Saris / Mphil / auteur van vele boeken over de ontwikkeling van kinderen / mrutten@chello.nl

Rachel Frankenhuis / Leerkracht – kunstzinnig therapeute / rachelfrankenhuis@planet.nl

Roeland Frank Hoefsloot / Leerkracht / Therapeut / Auteur / www.dekleinetiki.nl /
Directeur en oprichter van het centrum voor kunstzinnige therapie ‘de kleine Tiki’/
heeft een 1-jarige opleiding gevolgd bij Michiel in Amsterdam. info@dekleinetiki.nl

Ruud Emous / Onderwijs Consulent / ruud.emous@3deecee.nl
Voormalig directeur van S.L.O. in Enschede / initiëren van nieuwe methodes in het basisonderwijs. Adviseerde de uitgever van Lambo / Arnhem, om ‘t Tijdloze Uur te editen vanwege de unieke benadering van ‘leren door doen’.

Ryanne van Os / Concellor in Coaching / selfmanagement / Auteur: Personal Power- Kosmos Z&K. / rvanos@xs4all.nl

Inge Vreeswijk / voormalig studente bij Michiel in Amsterdam / Psychologe die de methode van ‘t Tijdloze Uur met verbazingwekkende resultaten toepast in haar werk met epileptische kinderen /
Leidt nu studenten aan de Universiteit van Amsterdam op in de methode van ’t Tijdloze Uur’ / ingeborgvreeswijk@hotmail.com.

Simone Rosier volgde vele cursussen bij Michiel / haar beroep is: Coaching / Leerkracht Basisschool- kinderen, volwassenen en teams / privé coaching kunstzinnige therapie. / simone.rosier@planet.nl

Silvia Fiorini / kunstzinnig therapeute / traint kinderen met een lichamelijke handicap via de method van ’t Tijdloze Uur. / fiorini.silvia@gmail.com

Irene Steinert leverde een bijdrage aan de ontwikkeling van ’t Tijdloze Uur en The Timeless Hour.
Ze heeft jarenlang gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam. Haar voornaamste onderwerp in de pedagogiek in ‘Beroep – Taal – Leren via doen’.
Haar belangrijkste publicatie is: I. Steinert, De betekenis van Feuerstein’s gedachtegoed voor het onderwijs: Mediatie als vorm van begeleidend onderwijs en leren in de klas. Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1998. Tel. Amsterdam + 3120 2644696; steinert@xs4all.nl / Paris + 33 143497937 / cordei@ccr.jussieu.fr

Meri Helga Mantere / Leerkracht aan de Universiteit van Helsinki / Finland / Nam als kunstzinnig therapeute deel aan vele cursussen in Finland en in Frankrijk, waar Michiel les heeft gegeven. / meri-helga.mantere@pp.inet.fi
Dieptewerk ter bevordering van creativiteit en plezier.

Joke Zonneveld info@jokezonneveld.nl
Dit zijn foto’s van een sessie met jonge kinderen in haar eigen atelier en ook op basisscholen. Zij past de oefeningen van de methode in ‘t Tijdloze Uur op vele wijzen toe.

Joke Zonneveld geeft schoolklassen de mogelijkheid een dagdeel in haar atelier in Uithoorn te komen en gebruikt daarbij de oefeningen uit ’t Tijdloze Uur.
In samenwerking met Irma Vroegop biedt ze de mogelijkheid aan op school zelf voorbereidende lessen te geven rond hetzelfde thema, gekoppeld aan oefeningen rond “Geweldloze Communicatie”.
In beide activiteiten speelt het “los komen van het oordeel “ een grote rol. Verder geeft ze schilderles aan volwassenen, waarin de oefeningen uit het ‘t Tijdloze Uur een grote plek hebben.

Meer informatie op www.jokezonneveld.nl en www.ikvolgje.nl

Reactie van een leerkracht op onze activiteit:
Ik merkte vandaag tijdens het tekenen dat de kinderen minder vaak de woorden ‘mooi of lelijk’ gebruikten. Ze kunnen nu meer hun fantasie tekenen zonder hierbij meteen een oordeel te geven. Voor mij als leerkracht geldt dat ik het heel erg leuk vond om te zien hoe sommige leerlingen die normaal gesproken weinig of op een negatieve manier opvallen, nu juist heel leuk bezig waren. Kinderen die normaal gesproken druk zijn, faal angstig, of zich slecht kunnen concentreren, waren nu juist heel leuk aan het werk. Leuk om die kinderen ook eens echt gemeende complimentjes te kunnen geven, en hen in het zonnetje te zetten.

 

‘Kinderen tijdens lessen bij Joke Zonneveld bezig met de oefeningen uit ’t Tijdloze Uur’.

7 – de klei laten wakker worden

15 – diepe aandacht

20 – de klei voelen

21 – de veilige plek

40 – aan het tekenen

Kortom een fijne herinnering aan een prachtige les.

Jeroen de Wit / Nederlands kunstzinnig therapeut in USA
jeroen71@gmail.com / www.source-energy-therapy.com/friends.html
Voor mijn afstudeer project heb ik de methode van ’t Tijdloze Uur gekozen. Daar ben ik op geslaagd voor de HBO opleiding Creatieve Therapie in Amersfoort. De methode verschaft via creativiteit de mogelijkheid tot bewustzijnsontwikkeling en processen van emotionele verwerking. In de USA, waar ik nu woon, werk ik verder in het aanbieden van seminars tot bewustzijnsontwikkeling.

Constance Cramer / studente op het atelier van de Werkplaats Molenpad van Michiel Dhont

Dit schilder jaar 2008 – 2009 met de speciale oefeningen van Michiel zijn methode is het beste wat me is overkomen sinds het overlijden van mijn moeder. Zij nam op een dramatische manier definitief afscheid van dit aardse leven. Eindelijk kwam er daadwerkelijk een proces van rouw verwerking op gang met uitzicht op een doorgroeien……..

Immi Schellevis / studente in zomercursus in Frankrijk van Michiel Dhont
Ik heb je investering in mijn schilder proces als heel waardevol ervaren. Ik blijf er met respect mee omgaan en hoop het verder te laten ontwikkelen. Vooral het contact met het wezen heeft mijn manier van schilderen veranderd. Het geeft me steeds meer vertrouwen.

Herman van den Heuvel
In de tijd dat ik er was heeft Molières een plek in mijn hart veroverd. Het was heerlijk om daar te zijn, het is heerlijk daaraan terug te denken. Terug te gaan en even weg te dromen. Ik voelde me verbonden met de plek waar ik schilderde, wat jij noemt, ‘geaard zijn’.
Ik hoef niet meer bang te zijn te verdrinken of weg te zweven, als ik alles los laat om creatief te zijn. In de natuur van de Pyreneeën te zijn met jouw begeleiding, heeft me meer vertrouwen gegeven in mijn eigen onbeperktheid en onbegrensdheid te zijn.

Vertrouwen in de beelden, mijn beelden die ontstaan. Beelden die ik altijd wel opgetekend heb, maar vroeger verdwenen in mappen. Ze werden door niemand gezien, evenals dagboeknotities door niemand anders gelezen. Nu laat ik mijn beeldend werk zien. Ik hang mijn schilderijen op in mijn huis en presenteer mezelf meer en meer. Kwetsbaar en tegelijk onaantastbaar.

We deden op een morgen in de natuur het actieve sjamanistische ritueel, genaamd de ‘Flying Hawk’. Ik zat op de rand van het nest, wetend dat ik kon vliegen, zag de vallei voor me, maar bleef nog even erin zitten. Het moment van vliegen komt naderbij.