Psychotherapie

’t Tijdloze Uur

In 2014 is 'Tijdloze Uur in een Online Editie via 'Print on Demand' te bestellen bij www.FreeMusketeers.nl
In 2014 is ‘Tijdloze Uur in een Online Editie via ‘Print on Demand’ te bestellen bij www.FreeMusketeers.nl

'Jongeman tekent met de ogen gesloten en een stukje klei in de andere hand n.a.v. een meditatie naar een van huis meegenomen voorwerp. Voorwaarde is dat de cliënt een sterke affectie heeft met dit voorwerp. In de linkerhand houdt de cliënt een bolletje klei vast. Cliënt kan gemakkelijker het denken uitschakelen en in contact met zijn gevoel komen door een stukje klei in de andere hand te voelen. Klei geeft tevens een gevoel van veiligheid vanwege de omvattende houding van de hand en omdat klei aarde is.
‘Jongeman tekent met de ogen gesloten en een stukje klei in de andere hand n.a.v. een meditatie naar een van huis meegenomen voorwerp. Voorwaarde is dat de cliënt een sterke affectie heeft met dit voorwerp. In de linkerhand houdt de cliënt een bolletje klei vast. Cliënt kan gemakkelijker het denken uitschakelen en in contact met zijn gevoel komen door een stukje klei in de andere hand te voelen. Klei geeft tevens een gevoel van veiligheid vanwege de omvattende houding van de hand en omdat klei aarde is.

 

Hoofd, hart en handen vormen de driehoek…… 

vormen de driehoek die de basis vormt voor de emotionele, geestelijke en cognitieve groei van het kind.
In dit werkboek staan 22 oefeningen van uit beeldende expressie ter bevordering van de integratie van zowel de cognitieve, emotionele als de sociale intelligentie beschreven.

Vrijwel alle oefeningen kenmerken zich door toepassing van beide handen tegelijk of in afwisseling te tekenen of boetseren.Hierbij wordt de uitwisseling tussen de linker- en rechter hersenhelft gestimuleerd. Dit is een belangrijk element van de methode waardoor een harmonisatie in de ontwikkeling van het kind / de volwassene kan plaats vinden.

Evidence Based methode in het Handboek Beeldende Therapieën 2009

In 2009 is ’t Tijdloze Uur als Evidence Based methode in het Handboek Beeldende Therapieën ‘uit de verf‘ opgenomen naast 39 andere methoden

'In 2009 is 't Tijdloze Uur als Evidence Based methode in het Handboek Beeldende Therapieën opgenomen naast 39 andere methoden'.
‘In 2009 is ’t Tijdloze Uur als Evidence Based methode in het Handboek Beeldende Therapieën opgenomen naast 39 andere methoden’.

Deze beeldende methode, niet met kunst als doel maar als middel, is zowel educatief /creatief als curatief therapeutisch / creatief werkzaam en effectief.

Toepassing vindt plaats in:

a.  Zowel in de HBO opleidingen als Beeldende Therapie, Creatieve Therapie en Kunstzinnige Therapie in Nederland.
b. Tevens in particulier therapeutische praktijken van deze opgeleide therapeuten.

Door docenten van die opleidingen en met de eindredactie; Celine Schweizer, is in 2009 het Handboek Beeldende Therapie met de titel ‘uit de verf’ uitgegeven bij uitgeverij Bohn Stafleu en van Loghum/Houten ISBN978 90 313 5253 1

c.  Door docenten in het gehele land die ooit op atelier van de Werkplaats Molenpad in Amsterdam opgeleid zijn door Michiel Czn. Dhont.  Een 25 tal therapeuten/docenten van deze opleiding zijn verenigd in de Werkgroep ’t Tijdloze Uur en hebben met supervisie van Michiel menig project op aanvraag in Nederland uitgevoerd.

Bij de Faculteit Psychologie van de Universiteit van Amsterdam worden door een voormalig studente van mijn voormalige Werkplaats Molenpad Amsterdam, bij het RINO seminars gegeven in training van de methode ’t Tijdloze Uur.

Door begeleiders – therapeuten-pedagogen in de ASTRA  de voormalige Boddaerd Stichting en Asielzoekersbegeleiding, Stichting Kind & Recht te Amsterdam, in de Gezondheidszorg en Gehandicapten begeleiding bijvoorbeeld t.a.v. begeleiding van autistische kinderen.

  • Basisonderwijs door groepsleerkrachten en Remedial Teachers en in mindere mate in het mbo/ havo en vwo.
  • Erasmus Kunstacademie in Rotterdam bij vrij tekenen en modeltekenen.
  • Particuliere kunstopleidingen en alternatieve therapieën.
  • Opleiding Kunstenaars&Co te Amsterdam waar kunstenaars opgeleid worden om in het basisonderwijs gastdocentschappen te geven. Daar kunnen vaste aanstellingen uit voortkomen.
  • Veelvuldige toepassing bij de begeleiding van autistische kinderen, adolescenten en volwassenen.
  • Door sommige Nederlandse therapeuten en kunstenaars die in het buitenland o.a. met de methode ´t Tijdloze Uur werken.

Bij het werkboek behoort een DVD als introductie- en instructiefilm die via een subsidie aanvraag tot stand is gekomen dankzij toekenning door de Stichting Kinderpostzegels Nederland.
Deze DVD is nu ook in twee gedeelten op YouTube te vinden. Ook een derde film is daar te bekijken.
Zie daarvoor elders in deze website. De uitgave van ´t Tijdloze Uur is in 2000 gepubliceerd door uitgeverij Lambo te Arnhem (zie BESTELLEN in deze website).

Michiel Czn. Dhont ontwikkelde een unieke methode die werkt vanuit beweging en intuïtie via individuele en gezamenlijke teken- en klei-oefeningen. Via het uitwisselen van basale zintuiglijke gevoelservaringen ontstaat communicatie en sociale interactie. Door zowel groeps- als solo oefeningen in therapieën… Lees meer>>