Statements

 Enkele uitspraken gedaan door Basisschool kinderen tijdens groepsbegeleiding door Michiel Czn. Dhont

‘die tekening van mij ziet er wel gek uit mijnheer, maar het was heel leuk om te doen met m’n ogen dicht’

‘Die tekening van mij ziet er wel gek uit maar het was heel leuk om te doen met m’n ogen dicht’ Een jongen uit groep 4 Basisschool

Bij deze foto is een jongen te zien uit groep 4 van de basisschool die een voorwerp op verzoek van de groepsleerkracht van huis meegenomen had.

De groepsleerkracht had als opdracht gegeven dat alle kinderen een voorwerp zouden meenemen waar zij een sterke affectie mee hebben.
Deze jongen had vaak moeilijkheden om zich te concentreren, zowel in de klas als thuis. Bij deze oefeningen kon hij dat wel en zo dat dit ook voor de groepsleerkracht opvallend was.
Later bleek dat deze jongen zich na het meervoudig doen van soortgelijke oefeningen uit ’t Tijdloze Uur zich bij cognitieve vakken ook beter kon concentreren. Zijn cognitieve prestaties gingen als gevolg hiervan omhoog.

‘eerst ging links tekenen helemaal niet…..maar op ’t eind vond ik het opeens veel makkelijker en ook fijn om te doen’

 

Suze, een meisje uit groep 6 van de Basisschool. Bij aanvang van de les had ze een zenuw tik op haar gelaat, die na enige tijd, tijdens een les van 2 uur helemaal verdwenen was!

‘ik kan nu beter schrijven mijnheer’
Bennie, een jongen uit groep 7  die nogal hakkelend schreef en tot zijn eigen verbazing na enkele weken deze tweehandige motorische tekenbewegingen gedaan te hebben, een meer doorlopend en soepel handschrift kreeg. Dit gebeurde middels persoonlijke Remedial Teaching begeleiding op zijn eigen school.

‘het lijkt niet maar dat hoefde toch niet van u mijnheer!…maar het is ’t wel, wat ik gekleid heb’  

'die tekening van mij ziet er wel gek uit maar het was heel leuk om te doen met m'n ogen dicht' Een jongen uit groep 4 Basisschool
‘Die tekening van mij ziet er wel gek uit maar het was heel leuk om te doen met m’n ogen dicht en zo met m’n handen er in wrijven’. Een jongen uit groep 4 Basisschool

Harm, een jongen uit groep 6 die n.a.v. een zelf van huis meegenomen voorwerp met gesloten ogen een tekening had gemaakt en daar na afloop via de trialoog met mij blij mee was. Er was geen sprake van prestatie dwang en geen esthetische beoordeling van wie dan ook, waardoor een gevoel van eigenwaarde ontstond. De tekening voelde vertrouwd aan. Dat geeft hem ook weer vertrouwen wat zo belangrijk is in het leer -en ontwikkelingsproces van een kind.

Enkele uitspraken van diverse groepsleerkrachten in het Basisonderwijs:  
‘ik wist niet dat je zoiets met kinderen kon doen en dat ze daar zo mee uit de voeten kunnen’
Job, een groepsleerkracht van een basisschool uit groep 7/8 basisschool, zei me na afloop van de door mij gegeven les met zijn groep; ‘dat zou ik nooit kunnen
Toch heeft Job later zelf ook oefeningen uit ’t Tijdloze Uur gegeven en zowel hij als de kinderen met plezier. Job is nu oprichter van de ‘Brede School’ in Nederland, waarbij Michiel adviseur is.

’tijdloos werken zorgt voor rust, energie en passie’.

‘Groepsleerkracht die zelf een deel van het teken proces met gesloten ogen mee tekent met de kinderen van zijn eigen groep 7/8 Basisschool. Deze les werd door Michiel Dhont begeleid en is op YouTube via het Menu onder PRESENTATIES te zien’.  

Reactie van een groepsleerkracht op een basisschool waar Joke Zonneveld, een student van Michiel Dhont een les ’t Tijdloze Uur gaf:

Groepsleerkracht:
‘ik merkte vandaag tijdens het tekenen dat de kinderen minder vaak de woorden ‘mooi of lelijk’ gebruikten.  Ze kunnen nu meer van uit hun eigen verbeelding tekenen zonder hierbij meteen een oordeel te geven.

Voor mij als groepsleerkracht van groep 3/4 geldt dat ik het heel erg leuk vond om te zien hoe sommige leerlingen die normaal gesproken weinig opvallen, of op een negatieve manier, nu juist heel leuk bezig waren.
Kinderen die vaak druk zijn, faal angstig, of zich slecht kunnen concentreren, waren nu juist heel actief en geconcentreerd aan het werk. Fijn om deze kinderen ook eens echt gemeende complimentjes te kunnen geven en hen in het zonnetje te zetten.

Enkele uitspraken en inzichten uit de praktijk van Michiel Czn. Dhont zelf:

‘esthetica is de wielklem op de expressie van het kind (de mens)’

‘waar ik dan ook met kinderen gewerkt heb, in Nederland, Amerika, Australië of Finland, overal gaan de kinderen er helemaal voor’

‘zo ontstaat bij het kind van binnen uit het sociale empathische gedrag  (Sociaal Emotioneel Leren, lees: SEL = SQ + EQ) op natuurlijke wijze van binnen uit bij het kind en niet via van buitenaf opgelegde ouderwetse normen en waarden’
Lees hierover bij in het Hoofdmenu bij PRESENTATIES / Nexus conference.

”t Tijdloze Uur is ook een werkzame methode in relatie tot het voorkomen of oplossen van orde problemen en/of het oplossen van conflict situaties tussen kinderen (het verleggen van de aandacht) ter stimulering en bevordering van de emotionele en sociale intelligentie van het kind’

‘in veertig jaar dat ik de methode van ’t Tijdloze Uur gaf heb ik nooit aan het einde van een les een kind horen zeggen dat het ‘niet kon tekenen’. ‘Ze wisten wel dat het niet leek op…….maar daar waren ze niet meer mee bezig. Ze aanvaarden het proces en genoten er van, wat zeer waarschijnlijk het verdwijnen van dat oordeel teweeg bracht’.

‘kinderen, waar ik ook over de wereld met ze gewerkt heb, overal gaan ze er helemaal voor’

‘kinderen herkennen feilloos hun eigen kracht en intuïtie als geen ander als je ze de ruimte geeft………..wat zal dat betekenen als ze later volwassen zijn’?

 

'Kringoefening in gymzaal van een basisschool'
‘Kringoefening in gymzaal van een basisschool’

‘de oefeningen creëren een atmosfeer van welzijn, zowel voor kinderen als voor de groepsleerkracht zelf in de klas en stimuleren de ontwikkeling van het positieve zelfbeeld en het daar uit voorkomende gedrag van het kind in zelfvertrouwen.

‘zeer werkzaam in relatie tot orde problemen en het oplossen van conflict situaties in een klas ter stimulering van de emotionele en sociale intelligentie van het kind’

‘steeds weer fascineert het me te werken met kinderen en te zien dat ze zich zelf zijn, zich helemaal geven in de expressie, genieten en zich na het tekenen en boetseren dan ook nog beter kunnen concentreren bij leervakken’

 ‘uit liefde en fascinatie voor het kind in ontwikkeling heb ik deze creatieve oefeningen praktisch uitgewerkt en gebundeld waaruit ’t Tijdloze Uur’ ontstaan is.

 ‘je handen kennen al je innerlijke beelden (bijvoorbeeld je dromen), geef ze het vertrouwen je beelden tot uitdrukking te brengen’

Groepsleerkrachten, zelf bezig in afwisselend tekenen, met het maken van de grote gezamenlijke tekening met houtskool en deels met gesloten ogen. Opleiding in Narobi / Kenia.
Jonge en oudere groepsleerkrachten en enkele kunstenaars, met elkaar bezig afwisselend te tekenen, met het maken van de grote gezamenlijke tekening met houtskool en deels met gesloten ogen. In toerbeurt nemen ze hun beurt zelfstandig in aan het grote tekenbord. Opleiding van studenten groepsleerkrachten en kunstenaars in Narobi / Kenia.