Casussen

Casussen

 

1.  Een onderzoek in opdracht van het Instituut van Kind & Recht te Amsterdam 

Meisje tijdens de therapie in een klei oefening.
Meisje tijdens de therapie in een klei oefening.

Annette Jasperse / voormalig student van het atelier Werkplaats Molenpad van Michiel Czn. Dhont
Annette Jasperse  / annette.j@daxis.nl  / docent beeldende kunst en werkend met de methode
’t Tijdloze Uur

Zes weken met een middagsessie van drie uren heeft Annette Jasperse met supervisie van mij een onderzoek gedaan naar de vraag van de rechter;   ‘kan en mag de dochter van de gescheiden vader die alleen elders woont haar vader bezoeken’?

Dit is een recht dat de elke vader in principe na scheiding heeft. De rechter gaf het Instituut Kind & Recht de opdracht dit helder te maken aan de hand van onderzoek.

Uit de drie eerste gezamenlijke tekensessies op het adres van Kind & Recht met de moeder, nieuwe vriend, broertje en het meisje van 6 jaar werd al het e.a. duidelijk.
Bij de laatste drie klei- en tekensessies, waarbij het betreffende meisje alleen met Annette was, gaven zowel de kleisessie als alle tekeningen en de dialoog tussen het meisje en haar gemaakte tekeningen een nog veel duidelijker beeld na observatie.
De uiteindelijke beoordeling, tot stand gekomen door samenspraak tussen de directrice van het Instituut Kind & Recht, Annette en mij, leidde tot een negatief advies aan de rechter.
De diagnose via de methode ’t Tijdloze Uur had de rechter overtuigd. De uitspraak van het vonnis luidde dat de vader geen bezoek en ontmoetingsrecht kreeg toegewezen t.a.v. zijn dochter in het licht van eerder getoond onverantwoord gedrag.

 

2. Margareth Barten / Creatief Therapeut Beeldend PAAZ / mbarten@upcmail.nl

Na een training ben ik de methode gaan toepassen met volwassenen. Ik was jaren werkzaam in de psychiatrie op een PAAZ afdeling. Met een patiënt die ik individueel begeleidde bood ik als eerste een oefening uit de methode ’t Tijdloze Uur aan. Wat mij enorm verraste is dat ze na de oefening haarfijn kon uitleggen wat haar innerlijke beleving was tijdens het werken. Wat zij namelijk vertelde kwam precies overeen met het doel van de oefening wat beschreven is in het boek. Dit soort vergelijkbare ervaringen zijn vaker voorgekomen, voor mij geeft dat het vertrouwen dat deze oefeningen in vele opzichten helend werken. Vanaf 2013 ga ik in het onderwijs met kinderen werken van uit de methode ’t Tijdloze Uur.

 wrkbk24


Deze foto toont een cliënt die zittend een oefening uit de methode ’t Tijdloze Uur doet.
Zij tekent met haar niet-dominante hand, waardoor haar gevoelskant meer aangesproken wordt.

In het dagelijks leven is ze geconditioneerd van uit linkshandigheid. In de andere hand houdt ze een stukje klei vast wat haar meer veiligheid en stabiliteit kan geven. Klei is een van de aller oudste stoffen op aarde en kan de bovenstaande gevoelens bekrachtigen. Door klei in de handen te voelen komt de cliënt beter in haar lichaamsgevoel. Daardoor kan ze ook spontaner haar diepere innerlijke beelden tot uitdrukking brengen in haar tekeningen.

Margareth Barten

 

3. Hanneke Dingemans

De ervaring van een student op het atelier van de Werkplaats Molenpad, via een van de beeldende sessies uit ‘t Tijdloze Uur.

Enige jaren voordat ik bij Michiel kwam schilderen had ik een kunstzinnig therapeutische opleiding gevolgd. Via kunstzinnige processen heb ik daar niet direct in contact kunnen komen met mijn eigen innerlijke beelden. Daar was niet de ruimte voor binnen het opleidingstraject.

Het was dan ook een verademing de vrijheid van schilderen te ervaren van de methodiek van ‘t Tijdloze Uur’. Alles is volgens Michiel in oorsprong goed zoals ik het tot expressie heb gebracht!

Een van de meest opmerkelijke gebeurtenissen speelden zich als volgt af:

Wij kregen door Michiel op het atelier een specifieke oefening aangereikt die het Archaïsche schrift heet. Na het schrift maakten we allemaal ook nog een tekening met gesloten ogen, waar we naderhand met geopende ogen aan door konden tekenen.

Bij de oefening werd muziek gedraaid die bestond uit ritmische oer geluiden met zang, verschillende klanken en trommels.
Aan het eind van deze sessie werd dit tekenproces door alle studenten één voor één geëvalueerd via de dialoog met onze tekeningen. In mijn dialoog met mijn pas gemaakte serie tekeningen kwam de vorm en betekenis van een krachtdier naar boven. In dit geval verscheen als krachtdier de ‘Poolhond’. Binnen het sjamanisme is het krachtdier een bekend verschijnsel waarbij de mens zich spiegelt en kracht ervaart aan een bepaald dier. Dit is ook een bekend verschijnsel uit de droomwereld.

Voor mij was het Sjamanisme tot die tijd een ongekende visie en had ik me er nooit in verdiept. Misschien wel eens over gehoord maar eigenlijk ook iets waarbij ik een soort van grensoverschrijdende niet te beredeneren angst ervoer terwijl ik me wel heb verdiept in Astrologie, chakra’s en vele andere esoterische onderwerpen.

Tijdens de eerder geschetste schilder activiteit kwam ik echter moeiteloos in contact met een witte poolhond, waarbij ik een vaag gevoel had van; “dit zal dan wel mijn krachtdier zijn”.

Gedurende de daaropvolgende weken heb ik hier weinig aandacht meer aan geschonken tot ik met een vriend in Amsterdam over een maan overgoten kade liep richting een concert van de jazz formatie O.BA.O waar Michiel als contrabassist in speelt. Op die kade liep een echtpaar ons tegemoet met een klein wit poolhondje dat mij in het voorbijgaan deed herinneren aan het moment van het teken proces op het atelier van Michiel.

Echter wat mij tot op heden het meest bezig heeft gehouden was weer enige weken later de vraag van dezelfde vriend nota bene of ik een weekje op een hond wilde passen. Hierbij moet ik misschien opmerken zelf nooit een hond te hebben gehad en hier ook geen uitgesproken voorkeur voor heb.
Ik wist tot het moment dat de hond bij mij binnenkwam niet wat voor hond het zou zijn en schrok een beetje toen ik hem zag……een grote witte Samojeed of Poolhond. Mijn krachtdier was naar mij toegekomen om me te ontmoeten. We hebben een week samen opgetrokken. Het heeft veel voor me betekend.

Toevoeging door Michiel Czn. Dhont
Door beeldend intuïtief te werken aan tekeningen en schilderingen via de methode van ‘t Tijdloze Uur (in dit geval van uit de oefening het Archaïsche Schrift) ontwikkelt zich een creatieve stroom van uit het onbewuste die geleidelijk aan kan uitmonden in een meer bewuste beleving en/of herkenning, zoals in deze gebeurtenis met de Samojeed of Poolhond.

In het boek het Slimme Onbewuste van Ab Dijksterhuis wordt haarscherp aangetoond dat het onbewuste weten een enorme krachtbron is en betekenis geeft. Kwaliteitsbeleving en geestelijke helderheid kan het menselijk bestaan verdiepen en verrijken en in balans brengen.