INHOUD

Evidence-based methode ’t Tijdloze Uur 

Spelenderwijs leren door middel van een creatief en inspirerend leerproces

Creatief leerproces:

actie – ontspanning – rust – balans – concentratie – innerlijke beleving of ervaring – verwerking van gevoel door spelenderwijs ontdekken – ontstaan van nieuwe innerlijke ruimte – creatief – flexibel gedrag – de sociale- en cognitieve intelligentie bevorderen

 Innerlijke discipline
‘Jong geleerd, oud gedaan’

Op een speelse manier kun je als begeleider van kinderen de oefeningen van ’t Tijdloze Uur aanbieden. Met deze oefeningen ga je uit van het natuurlijke talent van elk kind om via een innerlijke ervaring empathisch en sociaal gedrag te ontwikkelen, zonder disciplinaire maatregelen op te leggen vanuit autoriteit.

Hoofd, hart en handen vormen de driehoek
De driehoek van hoofd, hart en handen vormt de basis voor de groei en ontwikkeling van het kind. In dit werkboek staan 22 eenvoudig toepasbare beeldende oefeningen beschreven ter bevordering van zowel de cognitieve, emotionele en sociale intelligentie.

  • Het bevorderen van het concentratievermogen van het kind via het stimuleren van de samenwerking tussen de linker en rechterhersenhelft.
  • Het in balans brengen van lichaams- en gevoelservaring en daarmee het mentale vermogen stimuleren, zodat het kind later zelfstandig kan handelen. 
  • Het ontwikkelen van het expressievermogen van het kind door middel van het stimuleren van denken en doen. 
  • Het ontwikkelen van de emotionele intelligentie van het kind in relatie tot de cognitieve intelligentie, ook wel leerintegratie genoemd.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale intelligentie wat tot uiting komt in het sociale gedrag, mede in de relaties tussen kinderen met verschillende etnische achtergronden. Kinderen krijgen geen disciplinaire regels opgelegd over hoe ze zich behoren te gedragen in opdracht van volwassenen (normgedrag). Door de SEL-oefeningen (Sociaal Emotioneel Leren) leren kinderen spelenderwijs en ervaringsgericht sociaal gedrag. 
  • Stress vermindering bij het kind door middel van ontlading van spanning.

Alle oefeningen bevorderen het concentratievermogen van het kind via het creatieve proces van het stimuleren van de samenwerking van de linker en rechter hersenhelft.

Michiel Czn. Dhont ontwikkelde een unieke methode die werkt vanuit beweging en intuïtie via individuele en gezamenlijke teken- en klei oefeningen. Deze beeldende oefeningen stimuleren de concentratie en tevens het visualisatie vermogen. Het ontwikkelen van de ‘verbeeldingskracht’ blijkt vooral voor de ontwikkeling van jongens van groot belang te zijn. Het zorgt voor harmonieuzer gedrag.

Via het uitwisselen van basale zintuiglijke gevoelservaringen ontstaat communicatie en sociale interactie. Door zowel groepsoefeningen als solo oefeningen wordt het lichaamsgevoel van het kind in balans gebracht. Vergroting van zelfvertrouwen, vermindering van stress, toename van creativiteit zijn het resultaat. ’t Tijdloze Uur is een bron van inspiratie voor alle begeleiders van kinderen en biedt tevens concrete toepassingen voor Remedial Teachers en groepsleerkrachten.

Tekenoefening: linkshandig tekenen (met de niet-dominante hand) met gesloten ogen, voorafgaand aan een open ogen meditatie met een voorwerp waarmee het kind een grote affectie heeft.

De oefeningen in het boek bevorderen de cognitieve-, emotionele- en sociale intelligentie. Dit stimuleert de interactie tussen kinderen in een leersituatie, ook waar sprake is van kinderen met verschillende etnische achtergronden.

In de steeds complexer wordende multiculturele samenleving is het van belang dat kinderen deze drie vormen van intelligentie ontwikkelen. Kinderen worden geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen en gebeurtenissen op het gebied van milieu en maatschappij. Zij staan voor de opgave om daar in hun leven zelf vorm aan te geven door middel van het maken van bewuste keuzes. De in dit boek beschreven oefeningen en de achterliggende visie sluiten nauw aan bij de ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied in de pedagogiek, neurologie en cultuurfilosofie.

tweehandige tekenoefening van uit ritmiek van de 'kleine puntjes' - houtskool

Tweehandige tekenoefening met houtskool vanuit ritmiek van de ‘kleine puntjes’. Tekenblad met tekenbewegingen van puntjes van een jongen uit groep 8 van de basisschool. Ritmische beweging met staccato, simultaan tekenend met de linker- en rechterhand. Deze opdracht geeft ontspanning, net als de andere motorische oefeningen.

Een opname van een van de beeldende therapiesessies in Lesley College Boston USA (1987). Michiel Czn. Dhont werkte enige maanden in een uitwisselingsproject tussen Nederlandse therapeuten Creatieve Therapie en Amerikaanse therapeuten Art Therapy. Tijdens een eenmalige sessie verwerkte deze vrouw haar afstandelijke gevoelens t.a.v. haar baby die opgenomen was geweest op de couveuse afdeling van het ziekenhuis. Daardoor had zij haar baby de eerste 6 weken niet bij haar gehad. Haar zoontje van 11 maanden was tijdens de sessie ook aanwezig. De moeder liet haar gevoelens via tekenen tot expressie komen en daardoor loste de moeder veel van haar boosheid en verdriet op. Hierdoor kwam de verbinding tussen de moeder en haar kind weer in harmonie.

De beeldende oefeningen in het boek versterken het individuele gevoel van de client. De gezamenlijke groepsoefeningen bevorderen eveneens de therapeutische processen in een therapiegroep.

Lees verder bij GEZONDHEIDSZORG over ’t Tijdloze Uur bij Beeldende- Creatieve- en Kunstzinnige Therapie & Psychotherapie.

ONDERWIJS —————- GEZONDHEIDSZORG.

© 2024 ’t Tijdloze Uur