Beeldende Therapieën (vervolg)

…..vervolg

Via het uitwisselen van basale zintuiglijke gevoelservaringen ontstaat communicatie en sociale interactie. Door zowel groeps- als solo oefeningen in therapieën toe te passen wordt het lichaamsgevoel van het kind in balans gebracht. Dit kan verbetering geven van zelfvertrouwen, vermindering van stress, toename van creativiteit en verbetering op cognitief leerniveau. ’t Tijdloze Uur is een bron van inspiratie in concrete therapeutische toepassingen voor in verschillende therapeutische opleidingen en/of praktijk situaties in betrekkingen binnen de Zorg of therapeuten die in hun privé praktijk werken met kinderen en volwassenen.

De oefeningen in het boek versterken het individuele en het groepsgevoel en bevorderen de integratie van de cognitieve- de emotionele- en de sociale intelligentie.

atelier Werkplaats Molenpad, Amsterdam / schilder sessie van uit beweging en intuïtie door volwassenen

Tevens bieden de oefeningen in groepstherapieën talloze mogelijkheden om vertrouwen in relatie tot andere kinderen te versterken. Dit vanwege het speelse en sociale karakter van diverse oefeningen. Dit geldt ook voor volwassenen in groepstherapieën. De therapeut kan er zelf voor kiezen om samen met het kind een oefening te doen. Dit geldt vooral voor oefeningen die je goed in tweetallen kunt doen. Stress is een factor die de ontwikkeling van het zenuwstelsel/hersenen verstoort, ondermijnt en de persoonlijkheidsontwikkeling in sterke mate kan blokkeren. Het gedrag van een kind in stress is door de therapeut niet altijd gemakkelijk te traceren. Vooral in een begin fase is dat lastig. Stress frustreert de ontwikkeling van genoemde vertrouwensrelatie tussen het kind en de volwassene als ouders en andere opvoeders. Kinderen vertonen in min- of meerdere mate stress veroorzaakt door media en een volle agenda. N.a.v. neurologisch wetenschappelijk onderzoek wordt gesteld dat de hersenen kunnen doorgroeien tot circa het 24ste jaar van een jong volwassene.

Via verschillende onderzoeken bij HBO opleidingen bleken de oefeningen een goede diagnostische graadmeter te zijn voor de keuze welke therapeutische behandeling de beste zal kunnen worden. De oefeningen werden er tot werkzame modules samengesteld. Als gevolg daarvan staat de methode ´t Tijdloze Uur in het Handboek Beeldende Therapie vermeld.
Lees hier meer over onder de interne site rubriek ´Research – Casussen´ gedaan door Creatief Therapeut Naqiba Bergenfurt uit Amsterdam, waarbij op een basisschool in Amsterdam Noord, op verzoek van het schoolbestuur.
Bij 6 Kinderen werd onderzocht, gezien hun leer/ en gedragsproblemen, of zij op school konden blijven of van school af zouden gaan naar een dag therapie. Diagnostisch kwam het via dit onderzoek tot een helder inzicht.

Door inspanning tot ontlading en daarna naar ontspanning!
De door stress aangerichte schade veroorzaakt in mindere of meerdere mate de groei tot een volgroeid volwassen mens.

Met gesloten ogen tekenen n.a.v. een open ogen meditatie naar een van huis meegenomen voorwerp, waar de client een sterke affectie mee heeft.

De oefeningen in dit boek maken het mogelijk de stress in het gedrag van het kind door ontlading te doen verminderen. Hierdoor alleen al zal de ontwikkeling van het kind als geheel en daarmee impliciet zijn of haar cognitief leervermogen positief beïnvloed worden. De methode in ’t Tijdloze Uur is het resultaat van 42 jaar leservaring van Michiel Dhont met zowel kinderen als volwassenen. Ook studenten, opgeleid op de Werkplaats Molenpad in Amsterdam en in buitenlandse instituten, hebben hieraan een bijdrage geleverd. De benadering heeft zowel bij kinderen als bij volwassenen positieve resultaten opgeleverd. De 22 aangeboden oefeningen kunnen zowel individueel als gezamenlijk uitgevoerd worden door twee of meer kinderen.

De methode in het boek kan dan ook binnen diverse werkterreinen voor kinderen evenals voor volwassenen worden toegepast. ’t Tijdloze Uur als werkboek met video, is in 2000 in Nederland gepubliceerd. De tekst is daarna in het Engels vertaald. Naast een Engelse Internet editie zal er binnenkort een Duitse Internet uitgave verschijnen. Verschillende contacten zijn eveneens gelegd om tot diverse uitgaven te komen in het Frans, Duits, Spaans, Fins en zelfs in het Hebreeuws (lees SPONSORBRIEF in het Menu).

Heb je belangstelling of wil je het boek bestellen neem dan contact op met Uitgeverij Lambo, Arnhem, tel. 026 3515613, fax: 026 4430791 of kijk op www.Lambo.nl ISBN nr. 90.74119.66.2 Prijs: 30 Euro voor een 4-kleurendruk boek inclusief introductie- en instructievideo!

De Verenigde Naties / V.N.  bij monde van het Comité van de World Health Organization heeft, voorgedragen door het N.I.G.Z. / Nederlands Instituut voor Gezondheid en Zorg, haar keuze voor “t Tijdloze Uur” als volgt gemotiveerd:

1. Een eenvoudig en direct didactisch toepasbaar werkboek voor de groepsleerkracht en de kinderen in de klas voor het creëren van een sfeer van ‘Well-being’ voor kinderen en groepsleerkracht in het basisonderwijs en voortgezette opleidingen. De oefeningen kunnen een positieve bijdrage leveren aan de groepssfeer in het leerproces als geheel en in het bijzonder aan de ontwikkeling van de Cognitieve Intelligentie.

2. Bevordering en ondersteuning in de ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van het kind door aandacht te geven aan de ontwikkeling van de Emotionele Intelligentie.

3. Bevordering van de ontwikkeling van de Sociale Intelligentie van het kind binnen een groepsproces in het algemeen en mede voor wat betreft het gedrag binnen een multiculturele samenleving.

4. Het universele karakter van het boek en het feit dat het in vele culturen in de wereld toegepast kan te kunnen passen, behalve dictatoriaal geregeerde staten.

5. Deze beeldende oefeningen stimuleren het concentratie- en het visualisatie-vermogen.

‘nu kan ik echt tekenen wat ik voel en zie’ (van binnen zie, wordt hier bedoeld)
Meisje van groep 5 van de Basschool maakt een grote tekening grotendeels met gesloten ogen. Ze opent net haar ogen op twee derde van het tekenproces, waarna ze nog wat met open ogen door kan tekenen aan intuïtieve vormen.