Statements gz

‘die tekening van mij ziet er wel gek uit maar het was heel leuk om te doen met m’n ogen dicht’ (jongen uit groep 8 van de basisschool die een voorwerp van huis meegenomen had.

concentratie en overgave
simultaan tekenen

 

De jongen had vaak moeilijkheden zich te concentreren.

 

Bij deze oefeningen kon hij dat wel en zo dat de groepsleerkracht dat opvallend vond. Later bleek dat hij zich daarna bij cognitieve vakken ook beter kon concentreren)

‘eerst ging links tekenen helemaal niet…..maar op ‘t eind vond ik het opeens veel makkelijker en ook fijn om te doen’
(Suze, een meisje uit groep 6 van de basisschool / een zenuw tik op haar gelaat verdween na enige tijd!)

‘ik kan nu beter schrijven mijnheer’
(Bennie, een jongen uit groep 7 die nogal hakkelend schreef en na de grote tweehandige tekenbewegingen uit de motoriek oefeningen te doen, tot zijn eigen verbazing na enkele weken deze motorische oefeningen gedaan te hebben, een meer doorlopend en soepel handschrift kreeg / via Remedial Teaching)

 

‘het lijkt niet maar dat hoefde toch niet van u mijnheer!…maar het is ‘t wel, wat ik gekleid heb’
(Harm, een jongen uit groep 6 die n.a.v. een zelf meegenomen voorwerp van huis met gesloten ogen een klei object had geboetseerd en daar na afloop via de trialoog met zijn groepsleerkracht blij mee was / geen prestatie dwang, geen esthetische beoordeling van wie dan ook  waardoor een gevoel van ‘eigenwaarde’ ontstond)

Uitspraken van groepsleerkrachten:                                                                        

‘ik wist niet dat je zoiets met kinderen kon doen en dat ze daar zo mee uit de voeten kunnen’
(Job, een groepsleerkracht van een basisschool uit groep 7/8 basisschool zei me na afloop van mijn les met zijn groep; ‘dat zou ik nooit kunnen. Toch heeft hij het later zelf ook gedaan en zowel hij als de kinderen met plezier. Job is nu oprichter van de ‘Brede School’ in Nederland, waarbij Michiel adviseur is).

zet daar                                                                                                                              FOTO O O O O O O O O  Job aan tekenen

Reactie van een leerkracht op een basisschool waar Joke Zonneveld, een student van Michiel Dhont een les ‘t Tijdloze Uur gaf:

Ik merkte vandaag tijdens het tekenen dat de kinderen minder vaak de woorden ‘mooi of lelijk’ gebruikten.  Ze kunnen nu meer van uit hun eigen verbeelding tekenen zonder hierbij meteen een oordeel te geven.
Voor mij als groepsleerkracht van groep 3/4 geldt dat ik het heel erg leuk vond om te zien hoe sommige leerlingen die normaal gesproken weinig opvallen, of op en negatieve manier, nu juist heel leuk bezig waren. Kinderen die normaal gesproken druk zijn, faal angstig, of zich slecht kunnen concentreren, waren nu juist heel leuk aan het werk. Leuk om die kinderen ook eens echt gemeende complimentjes te kunnen geven, en hen in het zonnetje te zetten.

 

UITSPRAKEN van Michiel Czn. Dhont:

 

‘waar ik dan ook met kinderen gewerkt heb, in Nederland, Amerika, Australië of Finland, overal gaan ze er helemaal voor’

 

‘zo ontstaat het sociale gedrag van het kind (Sociale Intelligentie) op natuurlijke wijze van binnen uit bij het kind en niet via van buitenaf opgelegde ouderwetse normen en waarden’

 

‘het is een werkzame methode in relatie tot het voorkomen van orde problemen en het oplossen van conflict situaties tussen kinderen (het verleggen van de aandacht) ter stimulering en bevordering van de emotionele en sociale intelligentie van het kind’

 

‘in veertig jaar heb ik nooit aan het einde van een les een kind horen zeggen dat het ‘niet kon tekenen’

 

‘kinderen, waar ik ook met ze gewerkt heb,  als in Amerika, Australië,  Finland of Nederland, overal gaan ze er helemaal voor’

 

‘kinderen herkennen feilloos hun eigen kracht en intuïtie als geen ander….wat zal dat betekenen als ze later volwassen zijn’?

 

‘esthetica is de wielklem op de expressie van het kind (de mens)’

 

‘de oefeningen creëren een atmosfeer van welzijn, zowel voor kinderen als voor de groepsleerkracht zelf in de klas en stimuleren de ontwikkeling van het positieve zelfbeeld en het daar uit voorkomende gedrag van het kind in zelfvertrouwen.

 

Zo ontstaat het sociale gedrag (SI) op natuurlijke wijze van binnen uit bij het kind en niet via van buitenaf opgelegde ouderwetse normen en waarden’

 

‘zeer werkzaam in relatie tot orde problemen en het oplossen van conflict situaties ter stimulering van de emotionele en sociale intelligentie van het kind’

 

‘steeds weer fascineert het me te werken met kinderen en te zien dat ze zich zelf zijn, zich helemaal geven in de expressie, genieten en zich na het tekenen en boetseren dan ook nog beter kunnen concentreren bij leervakken’

 

‘uit liefde en fascinatie voor het kind in ontwikkeling heb ik deze creatieve oefeningen praktisch uitgewerkt en gebundeld waaruit ‘t Tijdloze Uur’ ontstaan is.

 

‘je handen kennen al je innerlijke beelden (bijvoorbeeld je dromen), geef ze het vertrouwen je beelden tot uitdrukking te brengen’