Evidence Based methode – ’t Tijdloze Uur – speels, creatief en leren leren van uit een inspirerend leerproces

Kern proces:

Actie – inspanning – ontspanning – rust (balans) – concentratie – innerlijke beleving of ervaring – verwerking van gevoel door spelenderwijs ontdekken – ontstaan van nieuwe innerlijke ruimte – algeheel geïntegreerd en creatief / flexibel gedrag – toenemend vermogen in relatie tot ontwikkeling van de Sociale- en Cognitieve Intelligentie – zie Slideshow

 Innerlijke discipline

‘Jong geleerd oud gedaan’

Op een speelse manier kun je als begeleider van kinderen de oefeningen van ’t Tijdloze Uur aanbieden waarmee je uitgaat van het natuurlijke talent van elk kind om via een innerlijke ervaring een empathisch en sociaal gedrag te ontwikkelen zonder disciplinaire maatregelen van uit autoriteit.

 

Hoofd, hart en handen vormen de driehoek….

…die de basis vormt voor de groei en ontwikkeling van het kind. In dit werkboek staan 22 eenvoudig toepasbare beeldende oefeningen ter bevordering van de integratie van zowel de Cognitieve, Emotionele als de Sociale Intelligentie beschreven.

  • Het bevorderen van het concentratievermogen van het kind via het proces van integratie van de linker en rechterhersenhelft.
  • Het in balans brengen van lichaamservaring, gevoelservaring en mentaal – cognitief vermogen, opdat het kind een innerlijk zelfstandig handelend mens zal worden. Het kind zal zich meer betrokken voelen bij wat het doet.
  • Het ontwikkelen van het creatieve vermogen vanuit het denken en doen, wat tot uiting komt in de levenshouding van het kind, door het stimuleren van het expressievermogen.
  • Het ontwikkelen van de emotionele intelligentie van het kind in relatie tot de cognitieve intelligentie van het kind, ook wel leerintegratie genoemd.
  • Het stimuleren van de ontwikkeling van de sociale intelligentie in het sociale gedrag, mede voor wat betreft de relaties tussen kinderen met verschillende etnische achtergronden.
    Kinderen krijgen geen verouderde disciplinaire regels hoe ze zich te gedragen hebben in opdracht van volwassenen (normgedrag). Ervaringsgericht leren ze van binnen uit spelenderwijs sociaal gedrag door deze oefeningen via SEL = Sociaal Emotioneel Leren / Intelligentie of affectief leren.
  • Stress vermindering bij het kind door middel van ontlading van spanning die leerproces blokkeert.

 

De bij het boek behorende introductie- en instructievideo is tot stand gekomen dankzij financiering door de Stichting Kinderpostzegels Nederland en de Uitgeverij Lambo.
Alle oefeningen bevorderen, naast andere kenmerken van het kind, het concentratievermogen van het kind via het proces van integratie van de linker- en rechter hersenhelft

Michiel Czn. Dhont ontwikkelde een unieke methode die werkt vanuit beweging en intuïtie via individuele en gezamenlijke teken- en klei-oefeningen. Deze beeldende oefeningen stimuleren de concentratie en tevens het visualisatie- vermogen.
Het ontwikkelen van de ‘verbeeldingskracht’ blijkt vooral de ontwikkeling van jongens van groot belang te zijn. Het komt tot uitdrukking in een harmonieuzer gedrag.

Via het uitwisselen van basale zintuiglijke gevoelservaringen ontstaat communicatie en sociale interactie. Door zowel groeps- als solo oefeningen wordt het lichaamsgevoel van het kind in balans gebracht. Vergroting van zelfvertrouwen, vermindering van stress, toename van creativiteit en profijt bij cognitieve vakken zijn het resultaat. ’t Tijdloze Uur is een bron van inspiratie voor alle begeleiders van kinderen en biedt tevens concrete toepassingen voor Remedial Teachers en groepsleerkrachten.

teken oefening, linkshandig (met de niet-dominante hand) en gesloten ogen, naar aanleiding van een open ogen meditatie naar een voorwerp waarmee het kind een grote affectie heeft.
teken oefening, linkshandig (met de niet-dominante hand) en gesloten ogen, naar aanleiding van een open ogen meditatie naar een voorwerp waarmee het kind een grote affectie heeft.

De oefeningen in het boek versterken het individuele– en het groepsgevoel en bevorderen de integratie van de cognitieve-, de emotionele- en de sociale intelligentie. Deze innerlijke integratie stimuleert de interactie tussen kinderen in een leersituatie, ook waar sprake is van kinderen met verschillende etnische achtergronden.

In de steeds complexer wordende multiculturele samenleving is het van belang dat kinderen deze drie vormen van intelligentie ontwikkelen. Kinderen worden, met name via de media, net als volwassenen, geconfronteerd met ingrijpende ontwikkelingen en gebeurtenissen op het gebied van milieu en maatschappij en staan ieder voor zichzelf voor de opgave daaraan zin en vorm te geven in de bewuste keuzes in de realisatie van hun leven. De in dit boek beschreven oefeningen en de achterliggende visie sluiten nauw aan bij de ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied van de laatste 30 jaar in de pedagogiek, de neurologie, met name het hersenonderzoek, en de cultuurfilosofie.

tweehandige tekenoefening van uit ritmiek van de 'kleine puntjes' - houtskool
‘Tweehandige tekenoefening van uit ritmiek van de ‘kleine puntjes’ – houtskool. Tekenblad met tekenbewegingen van puntjes van jongen in groep 8 van de basisschool. Ritmische beweging met staccato, simultaan tekenend met de linker en rechterhand. Geeft duidelijk ontspanning, net als je de andere motorische oefeningen.

 

ONDERWIJS —————- GEZONDHEIDSZORG.

————————————————————————————————————————————————–

DE GEZONDHEIDSZORG

THERAPIEËN

en


’t Tijdloze Uur

Hoofd, hart en handen vormen de driehoek……..voor adolescenten en volwassenen
Lees verder bij Gezondheidszorg
Een opname van een van de beeldende therapie sessies in Lesley College Boston USA (1987). Michiel Czn. Dhont werkte enige maanden in een uitwisselingsproject tussen Nederlandse therapeuten Creatieve Therapie en Amerikaanse therapeuten Art Therapy.
Tijdens een eenmalige sessie van anderhalf uur verwerkte deze vrouw haar voornamelijk afstandelijke gevoelens t.a.v. haar couveuse kindje, dat ze daardoor de eerste 6 weken niet bij zich kon voelen. Het jongetje van 11 maanden, dat tijdens de sessie ook aanwezig was en op een deken lag, ervoer alle energieën waar zijn moeder doorheen ging. Hij was buitengewoon helder. Hij maakte steeds kleine geluidjes als was het zijn goedkeuring die hij aan dit proces voor zijn moeder gaf. Door haar gevoelens via tekenen tot expressie te brengen (deels met gesloten ogen) loste de moeder veel van haar boosheid en verdriet op en kwam de verbinding tussen haar en haar kind weer in harmonie.
De beeldende oefeningen in het boek versterken het individuele gevoel een client en de gezamenlijke groepsoefeningen bevorderen eveneens de therapeutische processen in een therapiegroep.

Lees verder bij GEZONDHEIDSZORG  over ’t Tijdloze Uur bij Beeldende- Creatieve- en Kunstzinnige Therapie & Psychotherapie.

ONDERWIJS —————- GEZONDHEIDSZORG.